STŘEDISKO  SLUŽEB  ŠKOLÁM (SSŠ)

 

 

 Historie

 

Podpůrný systém pro poskytování služeb školám a pedagogickým pracovníkům se v průběhu let měnil, ale náplň zůstává podobná.

Do r. 1990 zajišťovala metodickou pomoc Okresní pedagogická střediska a centrální zásobování škol Okresní technická a materiálová střediska.

Od r. 1991 zajišťovalo metodickou pomoc a organizaci soutěží Informační a datové centrum Školského úřadu Znojmo.

1.1.1999 byla Školským úřadem Znojmo zřízena příspěvková organizace Služba škole Znojmo.

1.1.2002 se SSŠ stalo příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem a došlo ke změně názvu na Středisko informačních technologií Znojmo.

1.9.2005 došlo s novelou školského zákona ke změně názvu na Středisko služeb školám Znojmo.

1.1.2014 byly všechny SSŠ v Jihomoravském kraji sloučeny do jednoho subjektu s názvem Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

Fotoarchiv najdete na adrese www.orgman.cz/fotky.

 

 Současnost

SSŠ ve Znojmě funguje nadále jako pracoviště SSŠ Brno a znojemskou pobočku najdete na ulici Jana Palacha 1262/11.

Infocentrum, které zajišťuje správu informačního systému ORGMAN i akce nejen pro školy sídlí na ulici Třebízského 10.

Na ulici Rudoleckého 25 nadále působí účetní.